top of page

Velkommen til:

Systemisk lederskaps senter i Skandinavia/

The Systemic Leadership Center in Scandinavia.

 

Å utvikle, ta beslutninger og daglig lede en bedrift, liten eller stor, ut i fra komplekse situasjoner og ofte uforutsatte ytre forandringer kan innebære utfordringer som til tider kan virke overveldende, skremmende så vel som spennende og givende. De fleste av oss som er involvert i bedrifts- og produktutvikling har til tider behov for større forståelse og innsikt i hva det er som påvirker oss for å ta gode beslutninger, gjøre riktige veivalg og kanskje til og med transformere bedriften.

 

Vårt utgangspunkt er å se på bedrifter og organisasjoner som et levende system - en entitet - og det gir oss et helt nytt sett med verktøy som gir oss et unikt perspektiv på mange problemer, problemer som virker ulogisk og uforståelig og nesten uansett hva vi gjør så sitter vi fast.  Dette kan være at ansatte plutselig slutter uten at man forstår hvorfor, ansatte som oppfører seg som rebeller og skaper store problemer uansett hva man gjør, plutselig nedgang i salget,  uforutsette problemer med leverandører og lignende….

 

Den systemiske tilnærmingen gir en helt ny forståelse av fenomener som kan påvirke bedriften; for eksempel det å ha et ”sort får” i bedriften/en elefant i rommet som ingen snakker om eller er bevisst….slike fenomener kan ha med tidligere hendelser å gjøre, noe uoppgjort for eksempel, det ”sitter i veggene” og påvirker bedriften og ansatte. Det er ikkesnakk om å finne syndebukker eller fordele skyld! Poenget er å hjelpe deg til å se det som er,akseptere det for så gå videre slik at du selv kan ta avgjørelser og komme deg videre ut fra en større forståelse og innsikt i det som bedriften påvirkes av.  

Du er eksperten på din bedrift, det vi gjør er å vise deg skjulte dynamikker som påvirker din vei videre på en måte som er uhensiktsmessig. 

 

Som uttrykt av en annen som jobber med bedrifter på denne måten: ” We help you to see what you already know but do not know that you know.”  Cecilio Fernandez Regojo.
 
Er norske og svenske organisasjoner klare til en systemisk tilnærming somen mulighet til større klarhet og innsikt i utfordringer for å få et bedre ståsted for å møte fremtiden?  
Vitror det, og vi vil være her for å fasilitere, samskape og drive med opplæring for å gi mer klarhet og robusthet til organisasjoner, deres ledere og prosessene med beslutningstaking. 
Velkommen til den systemiske verden!

 

Presentasjon av partnerne av Systemisk lederskaps-senteret i Skandinavia/

The Systemic Leadership Center in Scandinavia: :

Aud Marit Viken fra Norge og Gunilla Boivie fra Sverige.

 

For ikke så lenge siden, i mai 2018, møttes vi for første gang som de eneste skandinaviske deltakere på International Constellation Intensive uken i Tyskland. Vi fikk fort svært godt kontakt og skjønte at vi hadde noe til felles som kunne være et bra fundament for et fremtidig samarbeid. Et ønske vi begge har hatt over lang tid er å bygge bro over landegrenser og spesielt mellom Norge og Sverige. 

Vi har så langt arrangert to workshops, en i januar og en i november 2019, med andre og internasjonale kjente systemiske konstelltører, og så holdt vi en workshop sammen om temaet ”Autentisk tilhørighet”.

Vi har tro på at vi er midt i et paradigmeskifte i vårt samfunn, både lokalt og på verdensbasis. Med det følger store forandringer, noen kan vi ane, noen er umulig å forutse. Det vi kan gjøre er å styrke vårt ståsted så godt vi kan for å møte en usikker og ukjent fremtid…og for å gjøre det trenger vi et større perspektiv og klarere linse å se med. 

 

Aud Marit Viken Esbensen

Gikk på BI på -80 tallet og dro så med mann og barn til USA hvor hun og mannen graduerte i -88 med en MBA (Master of Business Administration).  Tilbake til Norge startet hun, mannen og en tredje person et firma som nå er i prosessen med å bli tatt over av neste generasjon, en spennende og givende, men også utfordrende og lærerik prosess!  Aud Marit ble på -90 tallet interessert i å forske på kvinnelig entreprenørskap innen feltet Mikrofinans i forhold til distriktsutvikling og begynte på en dr. Grad. Sykdom med påfølgende utbrenthet gjorde at arbeidet måtte avsluttes før tiden men interessen vedvarte. Underveis i dr.gradsarbeidet tok hun kurs i coaching, metodene ”Participatory Learning and Action” og ”Force Field Analysis”. Da hun kom i kontakt med familie- og organisasjonskonstellasjoner skjønte hun straks at dette var noe hun ville arbeide med. Hun har tatt sertifiseringer og deltatt i mange workhops rundt omkring i verden og har sittet i styret i den internasjonale foreningen for systemiske konstellasjonsarbeidet ISCA.  I 2020 skal hun også delta på Hellinger Instituut i Holland for å videre styrke sin kompetanse innen arbeidet med systemiske dynamikker i bedrifter og organisasjoner.

Gunilla Boivie:

Hun har universitetsexamen i internationell ekonomi, är dipl. Psykosyntesterapeut (PsA), systemisk coach och facilitator, som har utbildat sig inom både familje- och organisationssystemdynamiker i Sverige och i Holland. Hon driver eget företag sedan drygt 10 år samt är delägare i familjeföretaget sedan 9 år. Gunilla har haft en lång karriär inom IT som projektledare och teamledare i Sverige och internationellt och har även jobbat med marknadsföring och sälj. Utifrån sin kreativitet och ledarskap utvecklar och leder hon kurser samt vägleder enskilt i alltifrån privata, relationella frågor till konflikter på arbetsplatsen. Gunilla är gift och har två vuxna barn. 

bottom of page