top of page

Om meg

Jeg ble sertifisert innen familie- og systemiske konstellasjoner i 2009, i organisasjons- konstellasjoner i 2010 og har jobbet med konstellasjoner siden. Jeg ble etter hvert også lærer og veileder og tok et lengre kurs innen traumeterapi. 

De siste par årene fra 2016 har jeg brukt mye av tiden min til å reise rundt i Europa og til Australia på kurs og konferanser for å møte, lære og oppdatere meg fra erfarne konstellatører, lærere og veiledere. I tillegg sitter jeg i styret i den intenasjonale organisasjonen for systemiske konstellasjoner, ISCA.

Dette har også gitt meg et utvidet internasjonalt nettverk som jeg har stor nytte av og har avtalt med flere svært dyktige og erfarne aktører i feltet til å komme til Oslo for å holde workshops/kurs.

Jeg er opprinnelig fra Oppdal, har tildels vokst opp i Canada og har bodd i hele mitt voksne liv i Oslo utenom to år med økonomistudier  (MBA) i USA.

Mitt arbeid som konstellatør bygger i vesentlig grad på tidligere utdannelser og kompetanse fra arbeidsliv og livserfaringer.

Min varierte bakgrunn, både innen utdannelser og arbeidserfaringer har påvirket mitt arbeide som konstellatør i mer eller mindre grad.

Erfaringen med oppstart og drift av et nytt firma, Uretek AS på -80 tallet, kombinert med utdannelse innen økonomi, MBA fra USA,  og kjønn- og politikkstudiet ved Høgskolen i Lillehammer, inspirerte meg til å forske på kvinnelige etablerere i forhold til distriktsutvikling. Jeg startet på doktorgradstudiet, men måtte avbryte da jeg ble utbrent. For å bli bra igjen prøvde jeg forskjellige metoder, og noen av dem hjalp utvilsomt. Så var jeg var så heldig at jeg ble overtalt til å bli med på en kveld med familiekonstellasjoner. Da gikk det blant annet opp for meg hvor mye jeg hadde vært preget av tapet av mor da jeg bare var tre uker gammel. Konstellasjonsarbeidet viste seg å være en fantastisk måte for meg å ta fatt på min trøblete bakgrunn og komme meg videre på en konstruktiv måte.

Møtet med konstellasjonsarbeidet  ble et av disse avgjørende øyeblikkene i livet, og veien videre begynte både i form av egenterapi og valg av opplæring/utdannelse innen konstellasjonsarbeidet.

Det jeg fant ut, etter et langt liv med flere utdannelser og jobber,  er at systemiske konstellasjoner er en effektiv, praktisk og løsningsorientert tilnærming til mange av livets utfordringer.  

Derfor har jeg utdannet meg til konstellatør, videreutvikler meg innen dette feltet og har nå jobbet med dette i flere år.  Jeg ble ferdig sertefisert konstellatør i 2009 på det som den gang het Hellinger Instituttet, i Oslo.

bottom of page